Uppstallning

Uppstallning

Det finns olika sorters uppstallning. Du kan ansöka om en tillsvidare uppstallningsplats. Finns ingen plats när du ansöker om det läggs du in i en kölista och blir kontaktad när det finns ledig plats. Du kan även söka om tillfällig uppstallning eller dygnsuppstallning. Du bestämmer då tillsammans med den uppstallningsansvarige, beroende på om det finns ledig plats, hur länge uppstallningen gäller. En tillfällig uppstallning kan max vara i en månad.

Som uppstallad på Arjeplogs Ridklubb får man:
– Tillgång till box
– Daglig utevistelse till sin häst/ponny

När vi har anställd personal på plats ingår även:
– In- och utsläpp
– Utfodring
– Viss täckestjänst


Hyreskontrakt

Du som hyr stallplats av Arjeplogs Ridklubb är själv ansvarig att se till så att du har ett påskrivet hyreskontrakt. Flyttar du in din häst/ponny utan ett påskrivet kontrakt räknas uppstallningen som en tillsvidare uppstallning.


Anläggningskort

Som uppstallad måste du lösa anläggningskort. Det finns lite olika varianter av anläggningskort.
Läs mer om anläggningskort

När du har löst anläggingskortet får du:
– Tillgång till uppvärmt ridhus samt stor uteridbana.
– Tillgång till spolspilta.
– Tillgång till tvättmaskin


Boxhyra

I boxhyran ingår det spån, ett skåp för hästens utrustning samt förvaringsutrymmen för fodertunnor, tävlingsskåp och liknande. Stallhyran betalar du månadsvis i förskott.

Prislista 2020


Uppsägning av stallplats

På Arjeplogs Ridklubb har vi tre månaders uppsägningstid på tillsvidareuppstallade hästar/ponnyer. Under de tre månaderna är man fortfarande skyldig att betala stallhyran. Man ska även sköta de redan tilldelade jourerna under den perioden samt eventuellt lösa andra åtaganden.


Kraftfoder

Kraftfoder till sin häst/ponny står man för själv. Utrymme för att förvara sitt kraftfoder ingår i stallhyran. Hö köper man direkt av ridklubben. På grund av utrymmesbrist får man inte ha eget. Höet betalas i förskott tillsammans med stallhyran.


Arbetsuppgifter

Har man en häst/ponny uppstallad hos Arjeplogs Ridklubb så ingår det vissa arbetsuppgifter. 
Bland annat utfodring någon kväll i veckan. Övriga arbetsuppgifter som är tilldelade privathästägarna hittar du på en separat lista på stallet.


Stalljour

Som uppstallad hjälps vi åt att ta hand om alla hästar på helgerna samt röda dagar. Detta görs genom ett rullande schema, ett såkallat joursystem som fastställs i början av varje termin. De röda dagarna delas ut genom lottning. Nya privathästägare får alltid en introduktion innan de sätts in i joursystemet.

Alla jourer ska ha en myndig person på plats som är ansvarig.

Jourschema och mer information om stalljouren


Detta bör du ha med dig till din häst vid uppstallning
  • Förvaringsboxar/lådor för förvaring av kraftfoder
  • Täckesgalgar
  • Stor vattenbalja till hagen
  • IKEA påsar till hö
  • Ev förvaringslåda på att sätta på boxen för förvaring av hästens borstar m.m