Ridskolan

Arjeplogs Ridklubb – Klubben där alla kan umgås, lära och växa tillsammans genom ett gemensamt hästintresse.

Vår ridskola riktar sig till alla, oavsett om du har för avsikt att tävla eller om du bara älskar hästar och gemenskap. Vi har lektioner för alla nivåer som leds av våra fantastiska ideella ridlärare där lektionen anpassas efter varje individ.

Våra hästar och ponnyer består av en salig blandning och passar både nybörjare och den mer vana ryttaren. Vi har en god gemenskap, vi älskar hästar och vi är engagerade vilket gör oss till en glad och aktiv förening. Arjeplogs Ridklubb håller ridlektioner vardagskvällar måndag-torsdag. Det blir ca 200 lektioner per termin innehållande dressyr, hoppning, markarbete, WE, samt uteritt i mindre skara. Vi har även grupper som innehåller enbart hoppning eller dressyr samt kurser och andra aktiviteter under skollov. Utöver ridning ingår det även teori under lektionstid för att utbilda om hästen och allt som hör stall till. 

Ridgrupperna är indelade efter ett system av nivåer med mål som varje elev ska nå för att komma vidare i sin utbildning. Efter några års riderfarenhet kan man börja i träningsgrupp, vilka är förberedande för att i framtiden kunna tävla.

För de minsta barnen har vi hästlekis. Hästlekis är ett bra sätt att låta barnen på ett lekfullt sätt vara med i stallet och rida. När de blir äldre är de välkomna att fortsätta i en vanlig ridgrupp.

Vårt mål är att eleverna ska utvecklas i ridning och handhavande på ett säkert sätt.

Det innebär att vi fokuserar på att varje elev ges de förutsättningar och verktyg som behövs för att eleven, på sin nivå, hela tiden ska lära sig så mycket som möjligt i både ridning och vid handhavande av hästarna. 

Anmälan / Börja rida

Första steget till att få en ridplats på ridskolan är att anmäla sitt intresse. Intresseanmälan är inte bindande. När du anmäler ditt eller ditt barns intresse behöver vi namn, ålder och tidigare kunskaper/erfarenheter samt kontaktuppgifter. För att få börja rida på Arjeplogs ridklubb ska man ha fyllt 5 år. Om det finns platser lediga på rätt nivå erbjuds eleven plats direkt, är det fullt ställs istället eleven på kö och kontaktas när plats kan erbjudas.

Skicka din intresseanmälan till vår Ridskoleansvariga via ridskola@arjeplogsridklubb.com


Villkor

Alla som rider en eller flera gånger i veckan på Arjeplogs Ridklubb har ett så kallat ridabonnemang. Abonnemanget rullar på tills uppsägning sker skriftligt till Ridskoleansvarig via mail, sms eller på messenger. En anmälan om att avsluta sitt abonnemang ska lämnas in senast v 30 för att avsluta abonnemanget inför kommande hösttermin samt senast v 50 inför kommande vårtermin. Om inte någon uppsägning skett senast nämnda veckor förlängs ditt abonnemang med ännu en termin per automatik. Ej uppsagt abonnemang faktureras i enlighet med gällande terminspriser.

Arjeplogs Ridklubb är en ideell förening och som ridande får man räkna med en del ideellt arbete, till exempel inventering och försäljning av olika produkter till förmån för vår klubb. Varje ridelev har även stalljour.

För att få rida lektion hos oss måste man vara medlem i Arjeplogs ridklubb.


Terminsindelning

Ridskolan är indelad i två terminer Hösttermin och Vårtermin. Våra terminer brukar i regel följa skolornas. Via sitt abonnemang är man betalningsskyldig för sin plats under hela terminen.


Lektionstid

Alla våra ridgrupper har 45 minuters lektionstid.  På den tiden ingår uppsittning, korrigering av stigläder och spännande av sadelgjord. Vi skrittar fram våra hästar och värmer upp dem. Därefter kommer en övning som följs av avslutning och även avskrittning.

Var i tid till din lektion! Du bör vara på plats ca 30 minuter före din lektion, för att ha tid att göra iordning hästen för ridning (borsta, sadla, tränsa). Detta ingår inte i lektionstiden. För HÄSTLEKIS räcker det att du kommer på din angivna tid, där ingår omhändertagandet av hästen i lektionstiden. Hästlekis är den enda gruppen som har 60 minuters lektionstid.


Avbokning av lektion

Om du är sjuk eller har förhinder, kontakta din instruktör så att denne får veta om det. Vi ber alla att i möjligaste mån boka av lektionerna i god tid, så att vi har möjlighet att kunna planera hästarnas arbete.


Betalning

Din faktura ska betalas senast 30 dagar efter utskriftsdatum. Du får dock dela upp betalningen på två gånger. Då ska den andra betalningen senast ske i månadsskiftet månaden efter. Ska du dela upp betalningen så får  du gärna maila till vår mailadress för fakturering och meddela detta.

Kom ihåg att ange fakturanummer vid betalning.


Uppsägning av ridabonnemang

Ridabonnemangets uppsägning ska ske skriftligt till Ridskoleansvarig via mail, sms eller på messenger. Om du avser att avsluta ditt abonnemang ska du lämna in en anmälan om detta senast v 23 för att avsluta ditt abonnemang inför kommande hösttermin samt senast v 49 inför kommande vårtermin. Om inte någon uppsägning skett senast nämnda veckor förlängs ditt abonnemang med ännu en termin per automatik. Om platsen inte är uppsagd i enlighet med ovan regler debiteras minimum 4 veckors ridning.

Om abonnemanget avslutas under pågående termin är man betalningsskyldig för sin bokade plats tills terminens slut. 

Vid uppvisande av läkarintyg kan 50% av avgiften återbetalas om insjuknandet skett då mindre än halva terminen passerat.

Om du, i början av terminen, måste sluta på grund av allergier: Har du, eller medlemmar i din familj, allergier så får du prova max 5 gånger. Märker man att det inte fungerar på grund av allergierna och man därför måste avsluta sitt abonnemang, så behöver man endast betala för de 5 gångerna. Har man ridit mer än 5 gånger så kvarstår hela ridavgiften trots att man avslutar abonnemanget.


Medlemsavgift

Alla som har ett ridabonnemang i en fast ridgrupp på ridskolan ska vara medlemmar i Arjeplogs Ridklubb. Som medlem är man kollektivt olycksfallsförsäkrad, man får tidningen Ryttare och Häst genom Svenska Ridsportsförbundet. Medlemsavgiften betalas i samband med terminsavgiften varje nytt kalenderår och faktureras av Ridskolan.

Läs mer om att Bli medlem


Mobbing

Arjeplogs Ridklubb arbetar för nolltolerans när det gäller mobbing. Märker någon av instruktörerna att detta sker har de tillåtelse att utfärda varningar till den berörda eleven. Om en varning gått ut, men ingen förbättring sker, kan resultatet bli avstängning från ridskolan.


Uteritter/helgridning

Du (gäller ridskoleelever) som kan kontrollera hästen i alla tre gångarter kan delta på våra uteritter och helgridningar. Prata med din ridlärare eller Anna-Lena / Carina om du undrar om dina kunskaper är tillräckliga för att följa med ut. Anmälningslista sätts upp i stallet. Det är ENDAST via anslag på stallet som du kan anmäla dig för helgridning eller uteritt. Inte via telefon till hästansvarig. På anslaget framgår det ifall det är en avgiftsfri uteritt eller ifall man får hyra hästen för en viss summa. Ska helgridningen betalas görs detta antingen kontant till hästansvarig på plats eller via swish före man rider.