Jour för Ridelever

Alla ridelever har stalljour på ARK!

Varje helg har privathästägarna stalljour. Med sig som hjälp har de alltid en ridelev.

Ansvarig för jouren är privathästägaren eller dennes representant, denne leder och fördelar arbetet.

När har du som ridelev jour?

Jourschemat hittar du på anslagstavlan i stallet, eller här på vår hemsida.

Kan du inte den dagen så måste du byta dag med någon annan! Byten av jourdagar SKA skrivas in i jourlistan i köket, om det inte är gjort så räknas inte bytet som gjort!

Tänk på att ni kan få flera helger per temin, men vi räknar och fördelar så att alla får lika många över åren.

När du har jour förväntas du inte hantera hästar, men om du vill kan det ibland ges tillfälle för det. 

I köket finns en pärm STALLJOUR med en checklista för jouren

Dagen börjar klockan 08.00.

Då ska boxarna till klubbhästarna mockas, nytt spån ska fyllas på, krubbor och vattenkoppar ska rengöras. Stallgolvet sopas och du tillsammans de andra på jouren ska se till att det är rent och fint i båda stallen.

Vid 09.30 tar vi en fikapaus. Då fikar du det som du tagit med hemifrån.

Sedan städas kök, toaletter och andra gemensamma utrymmen. Höpåsarna till em-maten fylls och kraftfoder läggs i krubborna. Vatten fylls i vattenkaren ute, ev snö skottas m.m.

Vid 11.30 – 12.00 får hästarna lunch och stalljouren är sedan klar för dagen.

Den som vill får givetvis vara med på insläpp och kvällsmatning. Bestäm exakt tid med privathästägaren på jouren.

Ansvarig för jouren meddelar när dagen är slut, oftast vid lunchtid.

Barn upp till 10 år ska ha förälder eller annan vuxen med sig.
Barn mellan 11 – 13 år bör ha förälder eller annan vuxen med sig.
Ungdomar över 13 år och uppåt kan delta själv men får gärna ha förälder eller annan vuxen med sig.
Vuxen får gärna ha barn med sig på jouren.

Tänk på att:

Du ska vara på utsatt tid på stallet.
Du ska ha med eget fika.
Du bör ha oömma kläder, anpassade till vädret.

Vi hoppas alla får trevliga dagar tillsammans på stallet!