Bli medlem

För att få delta på Arjeplog Ridklubbs aktiviteter och ridlektioner måste man vara medlem.

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Man får även medlemstidningen Häst & Ryttare. 

Så här gör du

För att bli medlem behöver du göra två saker:

1. Ansök om medlemskap

Registrera dig som medlem genom att fylla i formuläret till höger.
Välj ”Jag vill ansöka om medlemskap” i den första rutan genom att klicka på pilen direkt till höger om den.

2. Betala in medlemsavgiften

Så snart vi fått din ifyllda medlemsansökan får du en faktura gällande medlemsavgiften. Den skickas i första hand till den mejladress du har uppgivit. Du registreras först som medlem när du har betalat din medlemsavgift och då börjar även dina förmåner och din olycksfallsförsäkring att gälla.

Om du önskar avsluta ditt medlemskap

Du använder formuläret till höger även när du önskar att avsluta ditt medlemskap.
Välj ”Jag vill avsluta mitt medlemskap” i den första rutan genom att klicka på pilen till höger om den.

Du kan även välja ”Jag vill uppdatera mina uppgifter” i den första rutan, om du vill att vi ändrar våra kontaktuppgifter till dig.

Priser för 2020

  • Enskild: 250 kronor
  • Familj: 300 kronor / år (grundavgift) + 100 kr/person
    (ex familj med 4 personer: 300 kr grundavgift + 100 kr + 100 kr + 100 kr + 100 kr = 700 kr /år)
    Vid familjemedlemskap ska namn och komplett personnummer (ååååmmdd-xxxx) uppges på samtliga personer som ska ingå i medlemskapet.)
Medlemsavgiften gäller per kalenderår,
dvs från 1/1 till 31/12.

Fakturering sker vid varje årsskifte, om medlemskapet inte avslutats. Du har alltid 30 dagars betalningsvillkor, från utskriftsdatum.

Fakturan skickas I FÖRSTA HAND alltid ut till den mejladressen du angivit när du blev medlem hos ARK. Du är själv skyldig att se till så vi har en korrekt mejladress i medlemsregistret.

Önskar du få fakturan skickad till dig på annat sätt så kan du kontakta oss på kontakt@arjeplogsridklubb.com OBS! Faktureringsavgift på 19 kr tillkommer vid pappersfaktura.

De personuppgifter du lämnat till oss i samband med din ansökan om medlemskap omfattas av bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du kan läsa mer i vår integritetspolicy.

Samtycke till bild- och filmpublicering

Alla våra aktiva medlemmar ska fylla i en blankett för samtycke till bild- och filmpublicering.

För medlemmar under 18 år ska blanketten skrivas under BÅDE av medlemmen i fråga samt av medlemmens vårdnadshavare.

Det är viktigt att vi får in en ifylld blankett av alla, oavsett om man samtycker till bild – och filmpublicering eller inte, så Arjeplogs Ridklubb följer de lagar som gäller enligt GDPR.

På dessa olika sätt kan du lämna in ifylld blankett:

  • Lämna i styrelsens postlåda i stallet
  • Lämna till din ridinstruktör

Har du inte skrivit under blanketten? Kontakta oss så skickar vi en till dig!