Anläggningskort

För att få använda anläggningen med ridhus, ridbana, spolspilta och tvättmaskin behövs ett anläggningskort.

Som uppstallad hos Arjeplogs Ridklubb krävs det att man har ett betalt anläggningskort. Man kan lösa både dagkort och för längre tid, ända upp till ett helt år (kalenderår). Förutsättningen är att man löst medlemskap i föreningen (även vid dagskort). Ridhus och utebanor får nyttjas förutom när ridskola, tävling eller bokad aktivitet bedrivs. Anslag om preliminära tider finns på föreningens hemsida.

Alla som löser ett anläggningskort ska skriva under ett avtal. Avtalet lämnas sedan till ridklubbens Privathästansvariga. Arjeplogs Ridklubb har avgiften för anläggningskort kopplad till utförande av ideellt arbete. 

REgler för anläggningskort

SYFTE

Anledningen till arbetsplikt är att anläggningen till största delen sköts ideellt. Kontentan blir att den som inte vill eller anser sig ha möjlighet att hjälpa till får istället betala mer.

IDEELLT ARBETE

Det ideella arbetet ska utföras av den som rider på anläggningen eller av en likvärdig ersättare. Arbetet ska så jämt som möjligt förläggas på både vår och höst (om man har löst ett helårskort). Med ideellt arbete menas att man ska bidra med arbetsinsats eller liknande till verksamheteten. Insatsen ska (utefter kunskap och behov) i första hand vara att du håller ridlektioner men kan även i särskilda fall exempelvis vara annat som: styrelseuppdrag, hjälpa till vid arbetsdag/städdag eller tävlingsarrangemang, sladda ridhuset/ridbanan eller/ och stalljour sommar/jullov av ridskolans hästar. Detta kommer att överenskommas när ni löser anläggningskortet.Minst en gemensam arbetsdag under året måste man delta på. När den betalande perioden är slut kontrolleras det att man jobbat sina timmar, om inte kommer du inte att få teckna något nytt avtal.

TILLGÅNG TILL ANLÄGGNINGEN

Ridhus och utebanor får nyttjas förutom när ridskola, tävling eller bokad aktivitet bedrivs. Anslag om preliminära tider finns på föreningens hemsida.

GILTIGHET

Helårskort gäller från 1 januari till 31 december.
Halvårskort gäller från 1 januari till 30 juni resp. 1 juli till 31 december.

Anläggningskortet gäller för hästen, vem som helst som är medlem får rida häst med anläggningskort. Har man flera hästar som ska ridas på anläggningen, löser man anläggningskort för dem också. Ett rabattsystem finns. Förutsättningen för att få lösa anläggningskort är att man är betalande medlem i föreningen.

BETALNING

För att lösa ett anläggningskort måste man först kontakta ridklubbens Uppstallningsansvariga. När avtalet är underskrivet och inlämnat skickas en faktura ut på mejl. Den som inte betalar kommer inte att få lösa anläggningskort för kommande år. Betalt anläggningskort återbetalas ej vid eventuell uppsägning av stallplats.

Dagskort kan lösas till en kostnad av 100 kr/tillfälle. Dagskortet ska vara betalt före anläggningen nyttjas samt att du ska kunna uppvisa betalningen på anmodan. Dagskort kan endast lösas max 2 gånger / termin. Ska man utnyttja vår anläggning vid fler tillfällen måste halvårskort eller helårskort lösas. Dagskort krävs ej vid kurser och aktiviteter anordnade av Arjeplogs Ridklubb.

PRISER
ANLÄGGNINGSKORT

Pris med ideellt arbete

Helårskort, 1 häst1 200 kronor
Helårskort, 2 hästar1 800 kronor
Helårskort, 3 hästar2 100 kronor
Halvårskort, 1 häst700 kronor
Halvårskort, 2 hästar1 040 kronor
Halvårskort, 3 hästar1 200 kronor

Pris utan ideellt arbete

Helårskort, 1 häst7 200 kronor
Helårskort, 2 hästar10 800 kronor
Helårskort, 3 hästar12 600 kronor

Halvårskort, 1 häst4 200 kronor
Halvårskort, 2 hästar6 300 kronor
Halvårskort, 3 hästar7 280 kronor
Dagskort100 kronor