Bokningsregler

Alla ”blanka” tider är bokningsbara! All bokning av ridhuset ska gå igenom bokningsansvarig minst 2 dagar före bokad tid. Du kan inte boka över redan lagda tider. Det är endast ridskoleverksamheten som har tillåtelse att boka över redan lagda tider, om verksamheten behöver det. Du bokar ridhuset genom att kontakta ridklubbens ridskoleansvariga.

Att boka ridhuset kostar 200 kronor / timme (eftersom du utesluter andra från lokalen vid en bokning) för medlemmar.
Är du ej medlem hos oss kostar det 250 kronor / timme.

Pälsdjursföreningar som ingår i vår multiarena, betalar 50 kronor / timme för att boka ridhuset.

Krav för att få boka ridhuset:

 • Du som bokar ska ha en betald medlemsavgift för det innevarande året.
 • Du som bokar har ansvar att se till att alla ridande har betald medlemsavgift (annars täcker inte försäkring).
 • Du som bokar är ansvarig för den bokade tiden och för aktiviteten som planeras i ridhuset.
 • Du som bokar måste vara myndig. Ska ridhuset utnyttjas av minderårig under den bokade tiden, ska vuxen ansvarig finnas på plats.
 • Du som bokar ansvarar för att det är mockat i ridhuset och att allt eventuellt material är bortplockat när den bokade tiden är slut.
 • Du som bokar är ansvarig att betala för bokningen (se pris ovan).
 • Betalning ska vara klubben till handa innan du får nyttja bokad tid. Har du ej betalat är tiden allmän tid igen.
 • Du som medlem kan boka ridhuset högst 2 gånger per månad och högst 10 gånger per år.

Kurser

Vid kurser som anordnas genom ridskolan, kan en redan inlagd tid bokas över. Det är ridskolans utbildningsansvariga som ansvarar för kursbokningar. En bokning för en anordnad kurs genom ridskolan, ska meddelas minst två vecka före kursens start.

Även ridklubbens medlemmar kan anordna kurser. Vid en sådan kurs kan övriga bokningar i ridhuset bokas över (ej ridskolans tid) OM bokningen görs MINST två veckor före planerad kurs.

Att boka ridhuset för en kurs kostar 250 kronor / timme eller 1000 kronor för en halv dag (5 timmar).

Om en pälsdjursförening som ingår i vår multiarena ska boka ridhuset för att anordna en kurs kostar det 50 kronor / timme eller 200 kronor för en halv dag (5 timmar).

För att en bokning av ridhuset vid en kurs krävs det att den medlemmen som anordnar kursen, även bjuder in andra medlemmar att delta i aktiviteten.

Vid kurser som anordnas genom ridklubbens medlemmar gäller följande:

 • Du som bokar ska ha en betald medlemsavgift för det innestående året.
 • Du som bokar har ansvar att se till att alla ridande har betald medlemsavgift (annars täcker inte försäkring).
 • Du som bokar är ansvarig för den bokade tiden och för aktiviteten som planeras i ridhuset.
 • Du som bokar måste vara myndig. Ska ridhuset utnyttjas av minderårig under den bokade tiden, ska vuxen ansvarig finnas på plats.
 • Du som bokar ansvarar för att det är mockat i ridhuset och att allt eventuellt material är bortplockat när den bokade tiden är slut.
 • Du som bokar är ansvarig att betala för bokningen (se pris ovan)